| |

Czytelnik znajdzie tam wszystko, począwszy od informacji prawnych, medycznego zastosowania marihuany, przez wybór miejsca uprawy, nasion, breedera (hodowca, który uprawia konopie dla nasion a nie marihuany), podłoża, lamp, po treningi i techniki upraw. Poczyta o tym, jak rolnicy uprawiają na dworze pod słoneczkiem, a jak w domku, pod lampami. Jest to pierwsza tego typu publikacja wydana na światło dzienne w języku Polskim na tak szeroką skalę. Przede wszystkim merytoryczna zawartość poparta współpracą i wymianą doświadczeń z hodowcami z krainy wiatraków. Wydanie kolorowe, masa unikatowych zdjęć od zaawansowanych rolników i hodowców. Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką ale również dla naukowców, lekarzy czy osób przewlekle chorych.


Żadne informacje zawarte w książce oraz na stronach i w biuletynach internetowych nie nakłaniają do łamania prawa. Wszystkie zgromadzone tu wiadomości służą jedynie celom informacyjnym. Osoby korzystające z materiałów udostępnianych w ABC Uprawy Marihuany powinny zapoznać się z Ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 nr 24 poz. 198 ) wraz z późniejszymi zmianami.


Informacje udostępnione w książce nie mogą prowadzić do łamania przepisów tej ustawy oraz innych praw obowiązujących w innych krajach. Informacje tu zawarte mogą być wykorzystywane tylko w krajach, gdzie uprawa konopi jest dozwolona. Za szkody wywołane niezastosowaniem się do ww. zasad oraz do danej ustawy i praw obowiązujących w kraju czytelnika książka ABC Uprawy Marihuany jej autor, osoby bezpośrednio z nią związane, osoby ją sprzedające oraz firma, której własnością jest dana książka i wszelkie zawarte tu informacje, nie odpowiadają.

W Polsce uprawą konopi zawierających THC i inne substancje psychoaktywne mogą zajmować się tylko jednostki naukowe, wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych.

Premiera książki odbędzie się 20 marca 2012 roku.


--------------------------------------------------------------------------------
Haszysz.com Poleca książkę!!!
---------------------------------------------------------------

Temat na forum: https://www.forum.haszysz.com/showthread.php?t=56363&goto=newpost

Kategoria: /