| |

FIM jest to technika przycinania głównego topu(czubka) rośliny dzięki czemu roślina się owiele bardziej rozrasta na boki. Fim pozwala uzyskać większy plon oraz współpracuje z trenowaniemm LST .

Top nalezy tak przyciąć jak jest to pokazane na obu obrazkach


obrazek z overgrow.com