| |
wskaźnik efektywności uprawy
lub inaczej:
Ile musisz przeznaczyć środków na wyprodukowanie jednego grama?

Standardowy sposób obliczania wydajności boxa i wielkości plonów jest nieprecyzyjny bo nie bierze pod uwagę czasu uprawy. Niniejszy artykuł jest właściwie podsumowaniem dyskusji na temat nowego sposobu opisywania efektów uprawy, dającego bardziej porównywalne wyniki.

Wskaźnik jest oparty na zależności pomiędzy zużytymi kWh a efektywnym plonem. Pozwala to na obliczenie czasu w jakim rośliny dojrzewają, co umożliwia bezpośrednie porównanie pomiędzy ogródkami o mocy zarówno 4kW jak i 0,4 kW.
Obliczenia są banalne, oto przykład:

2000 W – moc lamp
60 dni kwitnienia
fotoperiod 12/12
plon: 49.5 uncji

1) Należy podzielić całkowitą moc lamp przez 1000 aby uzyskać godzinne zużycie prądu:

2000 / 1000 = 2 kW/h

2) Następnie mnożymy powyższy wynik razy liczbę godzin dziennego świecenia(zwykle 12):

2 x 12 = 24 kWh

3) Wynik ten należy pomnożyć razy liczbę dni kwitnienia uprawy, co pozwoli obliczyć zużyte kilowatogodziny:

24 x 60 = 1440

4) Zamień 49.5 uncji na gramy:

28.4 g x 49.5 = 1405.8 g

5) Teraz pozostaje podzielić liczbę gramów przez kilowatogodziny:

1405.8 / 1440 =

Ostateczny wynik to 0.97 grama na jedną zużytą kilowatogodzinę: wskaźnik efektywności dla danej uprawy to zatem 0.97! Takiego wyniku można pogratulować osobie, która go osiągnie. Można uznać poziom wskaźnika równy 1 za kryterium zaawansowania growera.

Dalszym rozwinięciem teorii Wskaźnika Efektywności Uprawy jest dodanie parametru długości fazy klonowania i wegetatywnej. Obliczane w ten sposób wskaźniki będą miały znacznie niższe wartości, jednak lepiej będą obrazować typowe uprawy prowadzone z nasion, w których występuje faza wegetatywna, jak też uprawy w technice scrog.

Kilku naszych użytkowników obliczyło wartości wskaźnika wydajności swoich upraw – oto one:

Wyniki - średnio 1.43, najwyższy 1.89


Cobber - 1.75
Sharrina - 1.63
Quimik - 1.58

Tłumaczenie: cortical_stress
Źródło: http://www.drugs-forum.com/growfaq/57.htm